Mudra Jurnal Seni Budaya merangkum berbagai topik kesenian, baik yang menyangkut konsepsi, gagasan, fenomena maupun kajian. Mudra memang diniatkan sebagai penyebar informasi seni budaya sebab itu dari jurnal ini kita memperoleh dan memetik banyak hal tentang kesenian dan permasalahannya.

DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3

Published: 06-09-2019

Legong Dan Kebyar Strategi Kreatif Penciptaan Tari

Ni Nyoman Sudewi, I Wayan Dana, I Nyoman Cau Arsana

285-290

DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.784
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.532
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.786

Peran Komunitas Seni Dalam Mengembangkan Karya Hand Lettering Di Era Digital

Arifah Insani Sari Utami, Ahmad Adib, Sahid Teguh Widodo

310-318

DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.669
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.787

Makna Budi Pekerti Remaja pada Serat Wulangreh Karya Pakubuwono IV: Pupuh Macapat Durma

Bremara Sekar Wangsa, Edy Tri Sulistyo, Suyanto Suyanto

325-329

DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.681
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.789
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.791
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.792
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.793
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.794
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.795
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.796
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.678

Presentasi Ruang Arkeologi Situs Gunung Padang Melalui Visualisasi Batu Penanda Untuk Buku Foto

Winny Gunarti Widya Wardani, Wulandari Wulandari, Syahid Syahid

394-401

DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.689
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.648

Light Pattern, Labirin Ruang Masif

I Wayan Sujana, Tjok Istri Ratna Cora Sudharsana

411-416

DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.799
DOI: https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.800