(1)
Dewi, A. Peranan Media Dan Teknologi Pada Perkembangan Budaya Minum Teh. Prabangkara 2017, 21.