1.
Setem IW, Sukerta PM, Kusomo SW, Marianto DM. Celeng Ngelumbar Metafor Penambangan Eksploitatif Pasir. MUDRA [Internet]. 2018May9 [cited 2021Sep.17];33(2):161-70. Available from: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/350