Desi In Diana Sari, Ni Luh, Ni Ketut Pande Sarjani, Gede Bayu Segara Putra, I Kadek Surya Wijaya Putra, and Yogi Nur Ardiansyah. “Sustainable Design As An Effort To Develop Bali Special Woven-Bamboo Packaging”. Mudra Jurnal Seni Budaya 37, no. 4 (October 27, 2022): 404–411. Accessed April 13, 2024. https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/2112.