Kusuma, Paku, et al. “Maskot Kota Yogyakarta”. Mudra Jurnal Seni Budaya, vol. 35, no. 2, July 2020, pp. 250-5, doi:10.31091/mudra.v35i2.1052.