[1]
I Komang Try Adi Stanaya and I Made Gede Arimbawa, “Paul Ricoeur’s Hermeneutic Analysis on User Interface Design for Augmented Reality Baleganjur Applications”, MJSB, vol. 39, no. 1, pp. 45–51, Nov. 2023.