Noorwatha, I. K. (2018) “Rekontekstualisasi Estetika Hindu ‘Rasa’ Dalam Desain Arsitektural”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 33(2), pp. 200-208. doi: 10.31091/mudra.v33i2.351.