Widjaja, Tjutju, Ira Adriati, and Setiawan Sabana. 2020. “Nilai Estetik Dan Nilai Filosofis Pada Qiu Qian Di Kelenteng Perempuan Vihara Buddhi Bandung”. Mudra Jurnal Seni Budaya 35 (2):225-31. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.805.