Suciati, S, Agus Sachari, Kahfiati Kahdar, and Achmad Syarif. 2017. “Karakteristik Visual Busana Kebaya Ibu Negara Indonesia”. Mudra Jurnal Seni Budaya 31 (2). https://doi.org/10.31091/mudra.v31i2.32.