KARMINI, N. N. Pendidikan Karakter Dalam Cerita Rakyat Rajapala. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 35, n. 1, p. 22–29, 2020. DOI: 10.31091/mudra.v35i1.994. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/994. Acesso em: 10 aug. 2022.