SWANDI, I. W.; WIBAWA, A.; MAHAPUTRA, I. G. N. A. Kajian Ikonografi Pada Seni Lukis T-Shirt Tema Rangda Karya I Nyoman Ngurah Ardika Yasa. Mudra Jurnal Seni Budaya, v. 34, n. 2, p. 213-222, 23 maio 2019.