LAKSMITA SARI, I. A. Antara Teks dan Praktik: Ritual Iomante pada Cerita Rakyat Ainu Jepang. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 205–212, 2019. DOI: 10.31091/mudra.v34i2.702. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/702. Acesso em: 17 oct. 2021.