KARMINI, N. N. Nilai-Nilai Budaya Dalam Tam Tam. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 8–18, 2019. DOI: 10.31091/mudra.v34i1.630. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/630. Acesso em: 6 dec. 2022.