NOORWATHA, I. K. Rekontekstualisasi Estetika Hindu ‘Rasa’ Dalam Desain Arsitektural. Mudra Jurnal Seni Budaya, v. 33, n. 2, p. 200-208, 9 maio 2018.