SUCIATI, S; SACHARI, Agus; KAHDAR, Kahfiati; SYARIF, Achmad. Karakteristik Visual Busana Kebaya Ibu Negara Indonesia. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 31, n. 2, 2017. DOI: 10.31091/mudra.v31i2.32. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/32. Acesso em: 13 apr. 2024.