TENAYA, A.A. Ngr. Anom Mayun K. Hegemoni Fashion Barat Pada Busana Bangsawan di Bali Utara (1800-1940). Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 245–253, 2021. DOI: 10.31091/mudra.v36i2.1478. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/1478. Acesso em: 4 mar. 2024.