WAHID, Amirul Nur; SADDHONO, Kundharu. Ajaran Moral Dalam Lirik Lagu Dolanan Anak. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 32, n. 2, 2017. DOI: 10.31091/mudra.v32i2.107. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/107. Acesso em: 4 dec. 2023.