KUSUMA, P.; DHARSONO, D.; MARIANTO, D.; GUNTUR, G. Maskot Kota Yogyakarta. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 250–255, 2020. DOI: 10.31091/mudra.v35i2.1052. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/1052. Acesso em: 28 nov. 2022.