KUSUMA, P.; DHARSONO, D.; MARIANTO, D.; GUNTUR, G. Maskot Kota Yogyakarta. Mudra Jurnal Seni Budaya, v. 35, n. 2, p. 250-255, 24 jul. 2020.