Kusuma, P., Dharsono, D., Marianto, D., & Guntur, G. (2020). Maskot Kota Yogyakarta. Mudra Jurnal Seni Budaya, 35(2), 250–255. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.1052