(1)
Sunaryo, E.; Sahid, N.; Nizam, A. Ragam Hias Beberapa Masjid Di Jawa: Kajian Sejarah Kebudayaan Dan Semiotika. MJSB 2017, 31.