[1]
Suciati, S. et al. 2017. Karakteristik Visual Busana Kebaya Ibu Negara Indonesia. Mudra Jurnal Seni Budaya. 31, 2 (Apr. 2017). DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v31i2.32.