[1]
Wahid, A.N. and Saddhono, K. 2017. Ajaran Moral Dalam Lirik Lagu Dolanan Anak. Mudra Jurnal Seni Budaya. 32, 2 (Sep. 2017). DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.107.