[1]
Kusuma, P. et al. 2020. Maskot Kota Yogyakarta. Mudra Jurnal Seni Budaya. 35, 2 (Jul. 2020), 250–255. DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.1052.