Cahyadi, I. W. A. E. “Portrait Of The Japanese Colonial Period In The Wayang Kamasan Illustration Of ‘Lintang Perau Pegat’ At The Klungkung Royal Palace”. Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts, vol. 4, no. 1, June 2021, pp. 21-26, doi:10.31091/lekesan.v4i1.1417.