Cahyadi, I. W. A. E. (2021) “Portrait Of The Japanese Colonial Period In The Wayang Kamasan Illustration Of ‘Lintang Perau Pegat’ At The Klungkung Royal Palace”, Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts, 4(1), pp. 21–26. doi: 10.31091/lekesan.v4i1.1417.