Cahyadi, I Wayan Agus Eka. 2021. “Portrait Of The Japanese Colonial Period In The Wayang Kamasan Illustration Of ‘Lintang Perau Pegat’ At The Klungkung Royal Palace”. Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts 4 (1):21-26. https://doi.org/10.31091/lekesan.v4i1.1417.