Cahyadi, I. W. A. E. (2021). Portrait Of The Japanese Colonial Period In The Wayang Kamasan Illustration Of ‘Lintang Perau Pegat’ At The Klungkung Royal Palace. Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts, 4(1), 21–26. https://doi.org/10.31091/lekesan.v4i1.1417