Weka Sajjana, I Nengah, I Gede Yudarta, and I Ketut Muryana. “Gamelan Palawasan Di Dusun Peninjoan Desa Golong Kecamatan Narmada, Lombok Barat”. Kalangwan : Jurnal Seni Pertunjukan 5, no. 1 (June 27, 2019): 39-48. Accessed May 30, 2020. https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/kalangwan/article/view/727.