Danika Pryatna, I Putu, I Komang Sudirga, and I Kadek Suartaya. “Pengaruh I Wayan Suweca Dan I Ketut Sukarata Terhadap Teknik Permainan Kendang Tunggal Bali”. Kalangwan : Jurnal Seni Pertunjukan 6, no. 2 (November 30, 2020): 95–104. Accessed February 27, 2024. https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/kalangwan/article/view/1225.