Saptono, Saptono, et al. “Greng Sebuah Estetika Dalam Kerampakan Antara Gamelan Dan Vokal”. Kalangwan : Jurnal Seni Pertunjukan, vol. 5, no. 1, June 2019, pp. 29-38, doi:10.31091/kalangwan.v5i1.728.