Weka Sajjana, I Nengah, I Gede Yudarta, and I Ketut Muryana. 2019. “Gamelan Palawasan Di Dusun Peninjoan Desa Golong Kecamatan Narmada, Lombok Barat”. Kalangwan : Jurnal Seni Pertunjukan 5 (1), 39-48. https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/kalangwan/article/view/727.