Danika Pryatna, I Putu, I Komang Sudirga, and I Kadek Suartaya. 2020. “Pengaruh I Wayan Suweca Dan I Ketut Sukarata Terhadap Teknik Permainan Kendang Tunggal Bali”. Kalangwan : Jurnal Seni Pertunjukan 6 (2):95-104. https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/kalangwan/article/view/1225.