(1)
Artawan,  I K. B. Lagu Perahu Layar Pada Seka Joged Bumbung Cipta Dharma Kajian Estetis, Proses Transformasi, Fungsi, Dan Makna. Kalangwan 2017, 3.