(1)
Supartha, K. Ketanggep Sebuah Tradisi Pentas Gong Kebyar Dilombok. Kalangwan 2020, 6, 26-31.