[1]
Sanjaya, W.A., Arya Sugiartha, I.G. and Astita, I.N. 2017. Struktur Ritme Lagu Curik-Curik Aransemen Gustu Brahmanta Trio. Kalangwan : Jurnal Seni Pertunjukan. 3, 2 (Nov. 2017). DOI:https://doi.org/10.31091/kalangwan.v3i2.239.