Paramitha, K. A. T. ., I. W. D. . Putra, and N. W. . Mudiasih. “Pengembangan Aplikasi Android Pembelajaran Gamelan Selonding Gaya Tenganan”. Journal of Music Science, Technology, and Industry, vol. 5, no. 2, Nov. 2022, pp. 223-39, https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/jomsti/article/view/2134.